Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani kwa-Israel?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani kwa-Israel? Iyini i-ISA? Yiziphi izimfuneko zokubikwa kwe-akhawunti? Yiziphi izingozi eziba khona uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo? Isiphetho Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukumemezela ama-akhawunti enkampani e-Egypt?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukumemezela ama-akhawunti enkampani e-Egypt? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo ngokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani e-Egypt? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo nezijeziso? Isiphetho Yiziphi Izinhlawulo emcimbini...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-Algeria?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-Algeria? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo nezijeziso ezitholwa uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Ungazigwema kanjani izinhlawulo nezinhlawulo? Isiphetho Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani eTunisia?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani eTunisia? Siyini isimemezelo sama-akhawunti? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti? Zibalwa kanjani izinhlawulo nezinhlawulo? Yimiphi eminye imiphumela yokungawabiki ama-akhawunti? Amabhizinisi angagwema kanjani...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukumemezela ama-akhawunti enkampani eMorocco?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukumemezela ama-akhawunti enkampani eMorocco? Siyini isimemezelo sama-akhawunti? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti? Yiziphi ezinye izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo nezijeziso? Isiphetho...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-United Arab Emirates?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-United Arab Emirates? Iyini inkampani e-UAE? Yini ama-akhawunti ezinkampani abika e-UAE? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo ngokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani e-UAE? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo? Isiphetho Yini...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti ezinkampani eNingizimu Afrika?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani eNingizimu Afrika? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Yiziphi ezinye unswinyo ezitholwayo uma kwenzeka kungamenyezelwa ama-akhawunti enkampani? Kanjani amabhizinisi...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani eNdiya?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani eNdiya? Kuyini ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani eNdiya? Yimiphi eminye imiphumela yokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani eNdiya? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-Japan?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani e-Japan? Izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani e-Japan Izinyathelo ezithathwe uhulumeni ukukhuthaza ukumenyezelwa kwama-akhawunti Isiphetho Ziyini Izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani e-Japan? IJapan ingelinye lamazwe...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani ePanama?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani ePanama? Iyini inkampani ePanama? Yiziphi izinzuzo zentela ezinikezwa izinkampani ePanama? Yiziphi izibopho zentela yebhizinisi ePanama? Yiziphi izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani ePanama? Ziyini...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukumemezela ama-akhawunti enkampani eCayman Islands?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukumemezela ama-akhawunti enkampani e-Cayman Islands? Ayini ama-akhawunti ezinkampani abika eCayman Islands? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo ngokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani e-Cayman Islands? Yiziphi izingozi eziba khona uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani eZiqhingini...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukumemezela ama-akhawunti enkampani eBahamas?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani e-Bahamas? Siyini isimemezelo sama-akhawunti ezinkampani? Yiziphi izingozi eziba khona uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani e-Bahamas? Ungazigwema kanjani izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani eBahamas? Isiphetho Yiziphi Izinhlawulo emcimbini...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-Chile?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani eChile? Siyini isimemezelo sama-akhawunti? Yiziphi izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti? Yiziphi ezinye izijeziso ezingaba khona? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo nezijeziso? Isiphetho Yiziphi Izinhlawulo uma kwenzeka...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani e-Brazil
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-Brazil? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Zibalwa kanjani izinhlawulo? Yiziphi ezinye izingozi eziba khona uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Kanjani amabhizinisi...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-Argentina?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani e-Argentina? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo zokungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Yiziphi ezinye izijeziso ezingaba khona? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo nezijeziso? Isiphetho Yiziphi Izinhlawulo e...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani e-Mexico?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani e-Mexico? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo nezijeziso? Isiphetho Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani e-USA?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani e-USA? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani e-United States? Izinhlawulo zikahulumeni Izinhlawulo zezwe Izinhlawulo ze-ejensi elawulayo Yiziphi ezinye izinhlawulo...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani eCanada?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani eCanada? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Yiziphi ezinye izijeziso ezitholwayo uma kwenzeka kungamenyezelwa ama-akhawunti enkampani? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo kanye...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukumemezela ama-akhawunti enkampani eScotland?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani eScotland? Iyini Ikhomishana Yezinkampani Nezinhlangano? Amabhizinisi kufanele abike nini ama-akhawunti awo? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo? Isiphetho Yiziphi Izinhlawulo e...
Funda kabanzi
Yiziphi Izinhlawulo zokwehluleka ukudalula ama-akhawunti enkampani eNew Zealand?
Ukuzulazula Yiziphi Izinhlawulo zokungamemezeli ama-akhawunti enkampani eNew Zealand? Siyini isimemezelo sama-akhawunti enkampani? Yiziphi izinhlawulo ezitholwayo uma kwenzeka ukungamenyezelwa kwama-akhawunti enkampani? Amabhizinisi angazigwema kanjani izinhlawulo nezijeziso? Amabhizinisi angahlangabezana kanjani nezidingo...
Funda kabanzi
Navigation Top 10 Best Cryptocurrency Wallets? 1. Ledger Nano S 2. Trezor 3. Eksodusi 4. MyEtherWallet 5. Jaxx 6. Copay 7. Coinbase 8. Electrum 9. KeepKey 10. Blockchain.info Isiphetho Top 10 Best Cryptocurrency Wallets? I-Cryptocurrency wallets ingamathuluzi abalulekile kubatshalizimali kanye nabasebenzisi...
Funda kabanzi
Navigation Ungabhalisa kanjani i-Cryptocurrency endaweni yesikhulumi se-EToro? Yiziphi izinqubo? Iyini inkundla ye-EToro? Ungabhalisa kanjani i-cryptocurrency endaweni yesikhulumi se-EToro? Isinyathelo 1: Dala i-akhawunti Isinyathelo sesi-2: Izimali zediphozithi Isinyathelo sesi-3: Sesha i-cryptocurrency Isinyathelo sesi-4: Vula i-akhawunti...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungabhalisa kanjani i-Cryptocurrency endaweni ye-KuCoin? Yiziphi izinqubo? Iyini i-KuCoin? Ungabhalisa kanjani i-cryptocurrency ku-KuCoin? Isinyathelo 1: Dala i-akhawunti ye-KuCoin Isinyathelo sesi-2: Thola i-cryptocurrency ofuna ukuyibhalisa Isinyathelo sesi-3: Gcwalisa ifomu lokubhalisa Isinyathelo sesi-4: Lindela ukugunyazwa...
Funda kabanzi
Navigation Ungabhalisa kanjani i-Cryptocurrency endaweni yesikhulumi se-SwissBorg? Yiziphi izinqubo? Iyini i-SwissBorg? Ungabhalisa kanjani i-cryptocurrency ku-SwissBorg? Yiziphi izinzuzo zokubhalisa ne-SwissBorg? Isiphetho Indlela yokubhalisa i-Cryptocurrency ku-platform ye-SwissBorg? Yiziphi izinqubo? Ipulatifomu yeSwissBorg iyinhlangano...
Funda kabanzi
Navigation Ungabhalisa kanjani i-Cryptocurrency endaweni yesikhulumi se-Bybit? Yiziphi izinqubo? Yini i-Bybit? Ungabhalisa kanjani i-cryptocurrency endaweni yesikhulumi se-Bybit? Isinyathelo 1: Dala i-akhawunti ye-Bybit Isinyathelo sesi-2: Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Bybit Isinyathelo sesi-3: Khetha i-cryptocurrency ofuna ukuyibhalisa Isinyathelo sesi-4...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungabhalisa kanjani i-Cryptocurrency endaweni yesikhulumi seCoinbase? Yiziphi izinqubo? Iyini i-Coinbase? Ungayibhala kanjani i-cryptocurrency kuCoinbase? Isinyathelo 1: Dala i-akhawunti ye-Coinbase Isinyathelo sesi-2: Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Coinbase Isinyathelo sesi-3: Khetha i-cryptocurrency ofuna ukuyibhala ohlwini Isinyathelo sesi-4: Qinisekisa...
Funda kabanzi
Navigation Ungabhalisa kanjani i-Cryptocurrencies ku-Kraken? Yiziphi izinqubo? Isinyathelo 1: Dala i-akhawunti ku-Kraken Isinyathelo sesi-2: Qinisekisa ubuwena Isinyathelo sesi-3: Idiphozithi yezimali Isinyathelo sesi-4: Khetha i-cryptocurrency Isinyathelo sesi-5: Faka i-oda Isinyathelo sesi-6: Landela ngomkhondo iphothifoliyo yakho Isiphetho Indlela yokubhalisa...
Funda kabanzi
Navigation Ungabhalisa kanjani i-Cryptocurrencies ku-Bitpanda? Yiziphi izinqubo? Isinyathelo 1: Dala i-akhawunti ku-Bitpanda Isinyathelo sesi-2: Qinisekisa ubuwena Isinyathelo sesi-3: Izimali zediphozi Isinyathelo sesi-4: Thenga ama-cryptocurrencies Isinyathelo sesi-5: Thengisa ama-cryptocurrencies Isiphetho Indlela yokubhalisa i-Cryptocurrencies ku-Bitpanda? Yini izi...
Funda kabanzi
Navigation Ungabhalisa kanjani i-Cryptocurrencies ku-Binance? Yiziphi izinqubo? Uyini uBinance? Ungabhalisa kanjani i-cryptocurrency ku-Binance? Isinyathelo 1: Dala i-akhawunti ye-Binance Isinyathelo sesi-2: Qinisekisa i-akhawunti yakho Isinyathelo sesi-3: Izimali zediphozithi Isinyathelo sesi-4: Bhalisa i-cryptocurrency Isinyathelo sesi-5: Qala ukuhweba...
Funda kabanzi
Navigation Ungakulandela kanjani ukuthengiselana kwe-cryptocurrency ngesikhathi sokukhwabanisa kwezezimali? Kuyini ukuthengiselana kwe-cryptocurrency? Ungakulandela kanjani ukuthengiselana kwe-cryptocurrency? Ungakulandela kanjani ukuthengiselana kwe-cryptocurrency ngesikhathi sokukhwabanisa kwezezimali? Isiphetho Indlela yokulandelela ukuthengiselana kwe-cryptocurrency ngesikhathi sokukhwabanisa kwezezimali? Ukukhwabanisa kwezimali kuyanda...
Funda kabanzi
Navigation Ungahlola kanjani ukuthembeka kokuhweba nge-cryptocurrency noma inkampani yokushintshanisa? Hlola isithunzi senkampani Hlola amanani nezindleko Hlola izindlela zokukhokha Hlola isevisi yamakhasimende Hlola amathuluzi nezici Hlola izindlela zokuphepha Isiphetho Ungahlola kanjani ukwethembeka kwenkampani ehwebayo...
Funda kabanzi
Uhlu Lokuphakathi Ungayakha kanjani i-Cryptocurrency? Ukuqonda izisekelo zezimali ze-crypto Ukuchaza inhloso ye-cryptocurrency yakho Ukukhetha inkundla yokuthuthuka Ukwakha ikhodi ye-cryptocurrency yakho Ukwakha isikhwama semali yakho ye-crypto Ukwenza izivivinyo kanye nokuhlolwa kwezokuphepha Kwethulwa i-cryptocurrency yakho Isiphetho Indlela yokudala i-Cryptocurrency? Ama-Cryptocurrencies...
Funda kabanzi
"Ama-Cryptocurrencies: Umthetho Olawulwayo Wokusetshenziswa Okuphephile e-Czech Republic!" Isingeniso I-Czech Republic ingelinye lamazwe ase-Europe athuthuke kakhulu ngokwemithetho yezimali ezifihliwe kanye nokusetshenziswa kwazo. I-Czech Republic ithathe indlela eqhubekayo futhi esebenzayo yokulawula umkhakha we-cryptocurrency kanye ne-blockchain technology. Umthetho...
Funda kabanzi
"Vikela imali yakho ngomthetho we-cryptocurrency eRomania!" Isingeniso I-Romania ingelinye lamazwe amukele umthetho mayelana nezimali ezifihliwe kanye nokusetshenziswa kwazo. Kwabekwa umthetho wokulawula ukuhwebelana nokusetshenziswa kwezimali ze-crypto ezweni. Kwabekwa umthetho wokuthi...
Funda kabanzi
"ISlovakia, umholi kwezomthetho mayelana cryptocurrencies kanye nokusetshenziswa kwazo." Isingeniso I-Slovakia ingelinye lamazwe ase-Europe amukele umthetho mayelana nezimali ezifihliwe kanye nokusetshenziswa kwazo. Kwabekwa umthetho wokulawula ukuhwebelana nokusetshenziswa kwezimali ze-crypto ezweni. Umthetho wawu...
Funda kabanzi
"ISlovenia, umholi kwezomthetho mayelana cryptocurrencies kanye nokusetshenziswa kwazo." Isingeniso I-Slovenia ingelinye lamazwe okuqala ukwamukela umthetho mayelana nezimali ezifihliwe kanye nokusetshenziswa kwazo. Lo mthetho wabekwa ukuze ulawule ukuhwebelana nokusetshenziswa kwe-cryptocurrencies, kanye nokuvikela abathengi kanye...
Funda kabanzi
"I-Bahamas, indawo emisha ye-cryptocurrencies kanye nokusetshenziswa kwayo okusemthethweni." Isingeniso Umthetho wezimali ezifihliwe kanye nokusetshenziswa kwazo e-Bahamas ushintsha njalo. I-Bahamas ingelinye lamazwe okuqala ukuphasisa umthetho we-cryptocurrency futhi abone amandla awo. Umthetho we-Cryptocurrency e-Bahamas uklanyelwe...
Funda kabanzi
"I-Cayman, indawo entsha yomthetho we-cryptocurrencies kanye nokusetshenziswa kwayo." Isingeniso Umthetho kuma-cryptocurrensets kanye nokusetshenziswa kwawo e-Cayman kuhlala kuvela. I-Cayman ingesinye sezikhungo zezimali ezihamba phambili zaphesheya kwezilwandle futhi isiphenduke indawo yamabhizinisi nabantu ngabanye abafuna ukutshala imali kuma-cryptocurrencies....
Funda kabanzi
"I-Singapore: Umthetho othuthukisiwe wokusetshenziswa okuphephile kwama-cryptocurrencies." Isingeniso ISingapore ingesinye sezikhungo zezimali ezihamba phambili emhlabeni futhi ithathwa njengomholi womhlaba kwezobuchwepheshe nemithetho. Umthetho wezimali ezifihliwe kanye nokusetshenziswa kwazo eSingapore uqine kakhulu futhi uklanyelwe ukuvikela abathengi kanye...
Funda kabanzi
"I-Hong Kong: Umthetho othuthukisiwe wokusetshenziswa okuphephile kwama-cryptocurrencies." Isingeniso Umthetho wezimali ezifihliwe kanye nokusetshenziswa kwazo e-Hong Kong ushintsha njalo. Abalawuli baseHong Kong bathathe indlela ecophelelayo neqhubekayo yokulawula ama-cryptocurrencies kanye nokusetshenziswa kwawo. Iziphathimandla zokulawula ziqalise...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ingabe umqondisi ongahlali eJalimane angasungula inkampani eJalimane? Uyini umqondisi ongeyena umhlali? Umqondisi ongeyena umhlali angayenza kanjani inkampani eJalimane? Yiziphi izinzuzo nezingozi zokusungula inkampani eJalimane? Isiphetho Angakwazi Umqondisi Ongesona Isakhamuzi eJalimane...
Funda kabanzi
Yebo, umqondisi ongumhlali ongeyena owase-Australia angakha inkampani e-Australia. Nokho, kufanele ihlangabezane nemibandela ethile, njengokuqoka i-ejenti ehlala e-Australia nokuthobela imithetho nemithetho yase-Australia mayelana nokwakhiwa nokuphathwa kwebhizinisi.
Funda kabanzi
Yebo, umqondisi ongahlali eJalimane angasungula inkampani eJalimane. Kodwa-ke, kuzodingeka ahambisane nemithetho nemithetho yaseJalimane yokusungula ibhizinisi, ikakhulukazi mayelana nokubhaliswa, izintela kanye nezibopho zomthetho. Kungase futhi kudingeke ukuthi kuqokwe ummeleli osemthethweni ohlala eJalimane.
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo kanye nokubi ngokuthengisa ku-Flipkart? Isingeniso Izinzuzo zokuthengisa ku-Flipkart 1. Isizinda sabasebenzisi abaningi 2. Ibhrendi esungulwe kahle 3. Izinto zokuthutha kanye nokulethwa 4. Uhlelo lokwethembeka Okubi ngokuthengisa ku-Flipkart 1. Ukuncintisana okunamandla 2. Izimali zekhomishini 3. Ukuncika endaweni 4. Ukuphatha. .
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo kanye nokubi ngokuthengisa ku-MercadoLibre? Isingeniso Izinzuzo zokuthengisa ku-MercadoLibre 1. Izithameli eziningi 2. Idumela nokwethenjwa 3. Amathuluzi okuthengisa nokumaketha 4. Izinto zokuthutha nokuthutha Ibubi bokuthengisa ku-MercadoLibre 1. Ukuncintisana okukhulu 2. Izimali zokuthengisa 3. Izinkinga zokukhokha 4. Imithetho Ne...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo kanye nokubi ngokuthengisa ku-Zalando? Isingeniso Izinzuzo zokudayisa kuZalando 1. Izithameli eziningi 2. Ibhrendi esungulwe kahle 3. I-Simplified Logistics 4. Ukuthola amathuluzi okuthengisa Ububi bokuthengisa kuZalando 1. Imali ekhokhwayo ephezulu 2. Ukuncintisana okukhulu 3. Ukuncika endaweni 4. Ukuphathwa kwembuyiselo ...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo nobubi bokuthengisa ku-AliExpress? Isingeniso Izinzuzo zokuthengisa ku-AliExpress 1. Ukufinyelela kusizinda samakhasimende esikhulu 2. Izindleko zokuqalisa eziphansi 3. Uhlu olubanzi lwemikhiqizo 4. Ukusebenzisa indawo yesikhulumi kalula 5. Amathuba okukhipha i-dropshipping Ububi bokuthengisa ku-AliExpress 1. Ukuncintisana okukhulu 2. ...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo kanye nokubi ngokuthengisa ku-JD.com? Isingeniso Izinzuzo zokuthengisa ku-JD.com 1. Ukufinyelela emakethe enkulu 2. Ukuzethemba kwabathengi 3. Indlela yokusebenza ephumelelayo 4. Ukumaketha okuhlosiwe Ububi bokuthengisa ku-JD.com 1. Ukuncintisana okukhulu 2. Izindleko eziphezulu 3. Ubunkimbinkimbi bokuphatha 4. Ukuncika nge-JD.com mayelana ne-JD.com Isiphetho...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo kanye nokubi ngokuthengisa ku-Rakuten? Isingeniso Izinzuzo zokuthengisa ku-Rakuten 1. Izithameli eziningi 2. Ibhrendi esungulwe kahle 3. Amathuluzi okuthengisa ahlanganisiwe 4. Uhlelo lokwethembeka 5. Ukwesekwa kwamakhasimende Okubi ngokuthengisa ku-Rakuten 1. Izindleko zokudayisa eziphezulu 2. Ukuncintisana okukhulu 3. I-interface yomsebenzisi eyinkimbinkimbi 4. ...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo kanye nokubi ngokuthengisa ku-Walmart? Isingeniso Izinzuzo zokuthengisa ku-Walmart 1. Ukubonakala okuphezulu nezithameli 2. Ukuzethemba kwabathengi 3. Ukufinyelela kunethiwekhi enkulu yokusabalalisa 4. Ithuba lokuthengisa ama-wholesale 5. Amathuluzi okukhangisa nawokukhangisa Okubi ngokuthengisa ku-Walmart 1. Izindleko.
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo kanye nokubi ngokuthengisa ku-eBay? Isingeniso Izinzuzo Zokuthengisa ku-eBay 1. Izilaleli Ezinkulu 2. Ukusebenzisa Kalula 3. Izinketho Zokuthengisa Ezivumelanayo 4. Ikhono Lokuthengisa Imikhiqizo Esetshenzisiwe 5. Ukuvikelwa Komthengi Nomthengisi Ububi Bokudayisa ku-eBay 1. Izindleko eziphezulu 2. Ukuncintisana okukhulu 3... .
Funda kabanzi
Ukuzulazula Yiziphi izinzuzo nezingozi zokuthengisa e-Alibaba? Isingeniso Izinzuzo zokuthengisa ku-Alibaba 1. Ukufinyelela endaweni yemakethe yomhlaba wonke 2. Ukubonakala okwengeziwe 3. Ukuncipha kwezindleko zokumaketha 4. Ukusebenzisa kalula 5. Ithuba lokuthola ozakwethu abasha bebhizinisi Ukubi kokudayisa ku-Alibaba 1. Ukuncintisana okukhulu 2. Ingozi yoku... .
Funda kabanzi
Navigation Yiziphi izinzuzo kanye nebubi ngokuthengisa on Amazon? Isingeniso Izinzuzo zokuthengisa e-Amazon 1. Ukubonakala komhlaba wonke 2. Ingqalasizinda yezokuthutha 3. Isisekelo samakhasimende esimisiwe 4. Amathuluzi okuthengisa Ububi bokuthengisa e-Amazon 1. Ukuncintisana okukhulu 2. Izindleko zokuthengisa 3. Ukuthembela ku-Amazon 4. Ubunzima bokwakha umkhiqizo Isiphetho Ini...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Uyenza kanjani i-akhawunti yomthengisi ku-Flipkart? Isingeniso Isinyathelo 1: Ukulungiselela Isinyathelo sesi-2: Ukufinyelela Ingosi Yomthengisi we-Flipkart Isinyathelo sesi-3: Gcwalisa Ulwazi Oluyisisekelo Isinyathelo 4: Imininingwane Yokuxhumana Ukuqinisekisa Isinyathelo 5: Engeza Imininingwane Yenkampani Isinyathelo 6: Ukusethwa Kwe-akhawunti Isinyathelo 7: Ukuqinisekisa.. .
Funda kabanzi
Navigation Uyenza kanjani i-akhawunti yomthengisi ku-MercadoLibre? Isingeniso Isinyathelo 1: Dala i-akhawunti yomsebenzisi Isinyathelo sesi-2: Finyelela engxenyeni ethi “Umdayisi” Isinyathelo sesi-3: Gcwalisa imininingwane ye-akhawunti yakho yomthengisi Isinyathelo sesi-4: Qinisekisa i-akhawunti yakho yomthengisi Amathiphu ukuze ukwandise amathuba akho okuphumelela Isifingqo Indlela yokudala i-akhawunti.. .
Funda kabanzi
Ukuzulazula Uyenza kanjani i-akhawunti yomthengisi ku-Zalando? Isingeniso Isinyathelo 1: Ukulungiselela Isinyathelo 2: Ukwakhiwa Kwe-akhawunti Yomthengisi 1. Yiya ekhasini lokudala i-akhawunti 2. Gcwalisa ifomu lokubhalisa 3. Yamukela imigomo nemibandela 4. Qinisekisa i-akhawunti yakho 5. Setha i-akhawunti yakho yomthengisi Amathiphu ukuze uphumelele kuZalando 1 . Uzinakekele...
Funda kabanzi
Navigation Ungayakha kanjani i-akhawunti yomthengisi ku-AliExpress? Isingeniso Isinyathelo 1: Finyelela ekhasini lokubhalisa umdayisi Isinyathelo sesi-2: Gcwalisa ifomu lokubhalisa Isinyathelo sesi-3: Qinisekisa i-akhawunti yakho Isinyathelo sesi-4: Misa isitolo sakho Isinyathelo sesi-5: Qala ukuthengisa ku-AliExpress Isiphetho Indlela yokudala i-akhawunti yomthengisi ...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ngiyenza kanjani i-akhawunti yomthengisi ku-JD.com? Isingeniso Isinyathelo 1: Ukulungiselela Isinyathelo sesi-2: Finyelela Iphothali Yomthengisi we-JD.com Isinyathelo sesi-3: Gcwalisa Ifomu Lokubhalisa Isinyathelo 4: Hambisa Amadokhumenti Adingekayo Isinyathelo 5: Lindela Ukugunyazwa Isinyathelo 6: Isiphetho Sokusetha I-akhawunti Yomthengisi Indlela Yokudala i-akhawunti...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ngiyenza kanjani i-akhawunti yomthengisi ku-Rakuten? Isingeniso Isinyathelo 1: Finyelela kusayithi le-Rakuten Isinyathelo sesi-2: Dala i-akhawunti yomthengisi Isinyathelo sesi-3: Qinisekisa i-akhawunti yakho Isinyathelo sesi-4: Misa i-akhawunti yakho yomthengisi Isinyathelo sesi-5: Engeza imikhiqizo ku-akhawunti yakho yomthengisi Isinyathelo 6: Phatha ama-oda...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ngiyenza kanjani i-akhawunti yomthengisi ku-Walmart? Isingeniso Isinyathelo 1: Ukulungiselela Isinyathelo sesi-2: Finyelela inkundla Yesikhungo Somthengisi we-Walmart Isinyathelo sesi-3: Gcwalisa ifomu lokubhalisa Isinyathelo sesi-4: Amathiphu okuqinisekisa i-akhawunti nokugunyazwa ukuze ukwandise amathuba akho okuphumelela Isifingqo Indlela yokudala i-akhawunti yomthengisi ku-Walmart?.. .
Funda kabanzi

I-Live Market Ama-cryptocurrensets 

 

Izindaba ze-crypto
#ImaliInaniImaketheIvolumu (24h)SupplyGuqulaOkokugcina okungu-24h

 


 

IZIFUNDO ZOMHLABA

Navigation Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Luxembourg Stock Exchange? Iyini iLuxembourg Stock Exchange? Izinzuzo kanye Nobubi be-IPO ku-Luxembourg Stock Exchange Options etholakalayo nge-IPO e-Luxembourg Stock Exchange Izinyathelo okufanele uzilandele ukuze uthole i-IPO eyimpumelelo ku-Luxembourg Stock Exchange...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Ljubljana Stock Exchange? Iyini i-Ljubljana Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo zokuphumela obala? Ungangena kanjani ohlwini lwe-Ljubljana Stock Exchange? Isinyathelo 1: Lungiselela imibhalo edingekayo Isinyathelo sesi-2: Thumela isicelo sokwamukelwa e-Ljubljana Stock Exchange...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Lisbon Stock Exchange? Yini i-IPO? Kungani ukhethe i-Lisbon Stock Exchange? Izinyathelo okumele uzilandele ze-IPO ku-Lisbon Stock Exchange Isinyathelo 1: Ukulungiselela Isinyathelo 2: Ukwethulwa kwephrojekthi Isinyathelo sesi-3: Ukuhlolwa kwephrojekthi Isinyathelo 4...
Funda kabanzi
Navigation Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Istanbul Stock Exchange? Iyini i-Istanbul Stock Exchange? Kungani ufake inkampani ku-Istanbul Stock Exchange? Izinyathelo okumele uzilandele ukuze ufake ohlwini ngempumelelo inkampani e-Istanbul Stock Exchange Isinyathelo 1: Ukulungiswa kwamadokhumenti Isinyathelo sesi-2: Ukuhanjiswa kwemibhalo Isinyathelo sesi-3: Ukuhlolwa kwe...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Dublin Stock Exchange? Iyini i-Dublin Stock Exchange? Kungani kune-IPO ku-Dublin Stock Exchange? Izinyathelo zokufakwa kuhlu ku-Dublin Stock Exchange Isinyathelo 1: Ukulungiselela Isinyathelo 2: Ukugcwalisa imibhalo Isinyathelo sesi-3: Ukulinganisa Isinyathelo 4:...
Funda kabanzi
Navigation Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Cyprus Stock Exchange? Isinyathelo 1: Lungiselela imibhalo edingekayo Isinyathelo sesi-2: Thumela isicelo sokufakwa ohlwini e-Cyprus Stock Exchange Isinyathelo sesi-3: Lungiselela i-prospectus Isinyathelo sesi-4: Thumela umnikelo wokuqala womphakathi (IPO) Isinyathelo sesi-5: Landela izidingo zokulawula Isiphetho Kanjani...
Funda kabanzi
Navigation Indlela yokufaka ohlwini inkampani ku-Sofia Stock Exchange? Iyini i-Sofia Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo zokufaka inkampani ohlwini lwe-Sofia Stock Exchange? Yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele ukuze ufake ohlwini ngempumelelo inkampani ku-Sofia Stock Exchange? Yiziphi ubungozi obuhambisana nazo...
Funda kabanzi
Navigation Indlela yokufaka ohlwini inkampani ku-Budapest Stock Exchange? Iyini iBudapest Stock Exchange? Kungani bhala inkampani eBudapest Stock Exchange? Izinyathelo zokufaka ohlwini inkampani eBudapest Stock Exchange Isinyathelo 1: Lungiselela imibhalo edingekayo Isinyathelo sesi-2: Thumela i-prospectus Isinyathelo sesi-3...
Funda kabanzi
Navigation Indlela yokufaka ohlwini inkampani kuBucharest Stock Exchange? Iyini iBucharest Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo zokufakwa ohlwini ku-Bucharest Stock Exchange? Yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele ze-IPO ku-Bucharest Stock Exchange? Isinyathelo 1: Ilungiselela amadokhumenti...
Funda kabanzi
Navigation Indlela yokufaka ohlwini inkampani eBelgrade Stock Exchange? Iyini iBelgrade Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo zokufakwa ohlwini ku-Belgrade Stock Exchange? Yiziphi izindlela zokufaneleka ze-Belgrade Stock Exchange? Yiziphi izigaba zenqubo ye-IPO ku...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayibhala kanjani inkampani ku-Barcelona Stock Exchange? Iyini i-Barcelona Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo zokufakwa ohlwini ku-Barcelona Stock Exchange? Yiziphi izinyathelo ongazilandela ukuze ufake ohlwini lwe-Barcelona Stock Exchange? Yiziphi izindleko ezihambisana nokufakwa ohlwini kwi-Stock Exchange...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Uyifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Athens Stock Exchange? Iyini i-Athens Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo zokufakwa ohlwini e-Athens Stock Exchange? Yiziphi izinyathelo ezidingekayo ukuze uzifake ohlwini lwe-Athens Stock Exchange? Isinyathelo 1: Ukulungiswa kwamadokhumenti Isinyathelo sesi-2: Ukwethulwa komnikelo Isinyathelo...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Tel Aviv Stock Exchange? Iyini iTel Aviv Stock Exchange? Kungani izinkampani zikhetha iTel Aviv Stock Exchange? Ungayibhala kanjani inkampani ku-Tel Aviv Stock Exchange? Isinyathelo 1: Lungiselela imibhalo edingekayo Isinyathelo sesi-2: Thola umthengisi wamasheya...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Kuala Lumpur Stock Exchange? Iyini i-Kuala Lumpur Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo zokufakwa ohlwini ku-Kuala Lumpur Stock Exchange? Yiziphi izidingo zokufakwa ohlwini ku-Kuala Lumpur Stock Exchange? Ungafakwa kanjani ohlwini ku-Kuala Lumpur Stock Exchange...
Funda kabanzi
Navigation Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Bangkok Stock Exchange? Isinyathelo 1: Lungiselela imibhalo edingekayo Isinyathelo sesi-2: Thola uhlobo lokufakwa kuhlu e-Bangkok Stock Exchange Isinyathelo sesi-3: Thola inani lamasheya Isinyathelo sesi-4: Thumela isicelo sokufakwa ohlwini e-Bangkok Stock Exchange Isinyathelo sesi-5: Yenza...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayibhala kanjani inkampani kuVancouver Stock Exchange? Iyini iVancouver Stock Exchange? Kungani uhlu kuVancouver Stock Exchange? Ungafakwa kanjani ohlwini kuVancouver Stock Exchange? Isinyathelo 1: Lungiselela i-prospectus Isinyathelo sesi-2: Thumela i-prospectus ku-Vancouver Stock Exchange Isinyathelo sesi-3:...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Toronto Stock Exchange? Iyini i-Toronto Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo zokufakwa ohlwini ku-Toronto Stock Exchange? Yiziphi izinyathelo ezidingekayo ukuze uzifake ohlwini lwe-Toronto Stock Exchange? Isinyathelo 1: Ukulungiselela Isinyathelo sesi-2: Ukuhanjiswa kwe...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-São Paulo Stock Exchange? Iyini i-IPO eSão Paulo Stock Exchange? Kungani izinkampani zikhetha ukufaka ohlwini eSão Paulo Stock Exchange? Yiziphi izinzuzo kanye nokubi ngokufakwa ohlwini e-São Paulo Stock Exchange? Ziyini...
Funda kabanzi
Ukuzulazula Ungayifaka kanjani inkampani ohlwini lwe-Montreal Stock Exchange? Iyini iMontreal Stock Exchange? Kungani ufake inkampani kuMontreal Stock Exchange? Izinyathelo okumele uzilandele ukuze wethule ngempumelelo inkampani e-Montreal Stock Exchange Isinyathelo 1: Ukulungiselela Isinyathelo sesi-2: Ukulungiswa kwe-prospectus Isinyathelo sesi-3:...
Funda kabanzi

IMAKETHI YEZIMALI

USD
EUR
GBP
AED
BRL
CAD
CHF
CNY
ZAMA
RUB
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
$ 65,033.42
ethereumI-Ethereum (ETH)
$ 3,557.08
i-tetherI-Tether (USDT)
$ 1.00
bnbI-BNB (BNB)
$ 597.06
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
$ 1.00
xrpI-XRP (i-XRP)
$ 0.493783
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
$ 0.973313
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
$ 0.38537
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
$ 0.122264
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
$ 0.576164
kulungileI-OKB (OKB)
$ 43.01
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
$ 3,556.46
i-solariumI-Solana (SOL)
$ 134.88
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
$ 5.81
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
$ 73.74
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
$ 0.000018
nomaI-Dai (DAI)
$ 0.998926
i-tronI-TRON (TRX)
$ 0.115885
uniswapUkungashintshi (UNI)
$ 10.01
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
$ 26.96
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
$ 6.94
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
$ 6.88
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
$ 5.70
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
$ 65,080.44
chainlinkI-Chainlink (LINK)
$ 14.33
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
$ 24.01
moneroI-Monero (i-XMR)
$ 169.39
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
$ 0.093579
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
$ 391.31
i-quant-networkI-Quant (QNT)
$ 78.73
ApecoinI-ApeCoin (APE)
$ 0.922982
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
$ 0.093603
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
$ 2.32
algorandI-Algorand (ALGO)
$ 0.140105
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
$ 5.00
filecoinI-Filecoin (FIL)
$ 4.43
vechainI-VeChain (VET)
$ 0.026127
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
$ 8.43
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
$ 0.080588
i-eosI-EOS (EOS)
$ 0.57049
i-fraxI-Frax (FRAX)
$ 0.997449
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
$ 0.000092
awuI-Aave (AAVE)
$ 87.61
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
$ 6.03
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
$ 44.34
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
$ 29.34
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
$ 0.996274
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
$ 0.631776
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
$ 0.32543
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
$ 1.00
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
$ 1.47
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
$ 0.528436
tezosI-Tezos (XTZ)
$ 0.77948
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
$ 0.334317
usddI-USD (USD)
$ 1.00
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
$ 10.02
kufanelekileI-Aptos (APT)
$ 6.93
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
$ 1.00
chilizI-Chiliz (CHZ)
$ 0.080396
fantomI-Fantom (FTM)
$ 0.537834
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
$ 0.00000087251777
i-zcashI-Zcash (ZEC)
$ 20.15
UmenziUmenzi (i-MKR)
$ 2,474.73
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
$ 0.999952
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
$ 2.29
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
$ 0.024006
dashDash
$ 23.68
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
$ 0.161719
igrafuIgrafu (GRT)
$ 0.219967
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
$ 10.84
iotaI-IOTA (IOTA)
$ 0.175777
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
$ 2,318.66
ecashI-eCash (XEC)
$ 0.000032
NeoNEO (NEO)
$ 11.27
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
$ 11.32
i-gatechain-tokenIsango (GT)
$ 8.07
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
$ 2,333.83
cdaiI-cDAI (CDAI)
$ 0.023486
uthiniI-THORChain (RUNE)
$ 4.13
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
$ 1.99
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
$ 0.327191
zilliqaUZilliqa (ZIL)
$ 0.017246
frax-shareI-Frax Share (FXS)
$ 3.53
nexoI-NEXO (NEXO)
$ 1.29
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
$ 71.65
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
$ 0.567174
qedaI-Arweave (AR)
$ 26.93
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
$ 0.58009
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
$ 0.033217
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
$ 0.600466
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
$ 1.55
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
$ 2.42
imisebeI-Radix (XRD)
$ 0.032812
gmxI-GMX (GMX)
$ 27.99
galaI-GALA (GALA)
$ 0.028051
I-1inch1inch (1INCH)
$ 0.447295
blockstackIzitaki (STX)
$ 1.64
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
$ 26.55
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
$ 0.021962
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
$ 0.441352
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
$ 0.188128
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
$ 0.192136
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
$ 14.96
NemI-NEM (XEM)
$ 0.014302
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
$ 27.60
holotokenI-Holo (HOT)
$ 0.001811
kavaI-Kava (KAVA)
$ 0.459679
definaI-DeFiChain (DFI)
$ 0.042111
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
$ 0.167595
ithembaIthemba (OP)
$ 1.91
i-olympusI-Olympus (OHM)
$ 12.27
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
$ 0.522485
i-heliumI-Helium (HNT)
$ 3.39
UCeloI-Celo (CELO)
$ 0.588801
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
$ 0.00166
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
$ 1.13
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
$ 0.020141
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
$ 24.75
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
$ 77.38
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
$ 1.07
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
$ 3.69
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
$ 22.99
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
$ 3,955.95
ecomiI-ECOMI (OMI)
$ 0.000543
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
$ 50.00
iotexI-IoTeX (IOTX)
$ 0.045452
gnosisI-Gnosis (GNO)
$ 329.69
kusamaI-Kusama (KSM)
$ 24.15
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
$ 1.12
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
$ 16,329.82
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
$ 1.05
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
$ 0.070658
swingI-Balancer (BAL)
$ 3.23
qtumI-Qtum (QTUM)
$ 2.53
sushiI-Sushi (SUSHI)
$ 0.831834
KadenaI-Kadena (KDA)
$ 0.596996
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
$ 0.018941
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
$ 0.180005
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
$ 0.096938
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
$ 1.12
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
$ 0.004839
golemI-Golem (GLM)
$ 0.373411
stepnI-GMT (GMT)
$ 0.163629
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
$ 5,934.69
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
$ 1.45
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
$ 0.510001
njeNJE (JST)
$ 0.027408
woo-networkWOO (WOO)
$ 0.219244
i-chiaI-Chia (XCH)
$ 24.17
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
$ 0.539574
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
$ 1.00
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
$ 2.50
i-beldexI-Beldex (BDX)
$ 0.03832
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
$ 0.031118
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
$ 0.966493
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
$ 0.0000000014794
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
$ 0.00000017269727
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
$ 0.337246
amagagasiAmagagasi (WAVES)
$ 0.983148
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
60.533,15
ethereumI-Ethereum (ETH)
3.310,93
i-tetherI-Tether (USDT)
0,930843
bnbI-BNB (BNB)
555,74
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
0,930833
xrpI-XRP (i-XRP)
0,459614
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
0,905960
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
0,358703
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
0,113803
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
0,536294
kulungileI-OKB (OKB)
40,04
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
3.310,36
i-solariumI-Solana (SOL)
125,54
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
5,41
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
68,64
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0,000017
nomaI-Dai (DAI)
0,929801
i-tronI-TRON (TRX)
0,107866
uniswapUkungashintshi (UNI)
9,32
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
25,09
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
6,46
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
6,41
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
5,31
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
60.576,91
chainlinkI-Chainlink (LINK)
13,34
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
22,35
moneroI-Monero (i-XMR)
157,66
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
0,087103
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
364,24
i-quant-networkI-Quant (QNT)
73,28
ApecoinI-ApeCoin (APE)
0,859112
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
0,087126
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
2,16
algorandI-Algorand (ALGO)
0,130409
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
4,66
filecoinI-Filecoin (FIL)
4,12
vechainI-VeChain (VET)
0,024319
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
7,85
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
0,075011
i-eosI-EOS (EOS)
0,531012
i-fraxI-Frax (FRAX)
0,928426
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0,000085
awuI-Aave (AAVE)
81,55
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
5,61
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
41,27
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
27,31
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
0,927332
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
0,588058
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
0,302911
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
0,931981
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
1,37
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
0,491868
tezosI-Tezos (XTZ)
0,725540
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
0,311182
usddI-USD (USD)
0,930881
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
9,33
kufanelekileI-Aptos (APT)
6,45
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
0,934774
chilizI-Chiliz (CHZ)
0,074832
fantomI-Fantom (FTM)
0,500616
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0,00000081214002
i-zcashI-Zcash (ZEC)
18,75
UmenziUmenzi (i-MKR)
2.303,48
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
0,930756
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
2,13
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
0,022345
dashDash
22,04
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
0,150528
igrafuIgrafu (GRT)
0,204745
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
10,09
iotaI-IOTA (IOTA)
0,163613
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
2.158,21
ecashI-eCash (XEC)
0,000030
NeoNEO (NEO)
10,49
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
10,54
i-gatechain-tokenIsango (GT)
7,51
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
2.172,33
cdaiI-cDAI (CDAI)
0,021860
uthiniI-THORChain (RUNE)
3,85
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
1,85
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
0,304549
zilliqaUZilliqa (ZIL)
0,016053
frax-shareI-Frax Share (FXS)
3,29
nexoI-NEXO (NEXO)
1,20
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
66,69
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
0,527926
qedaI-Arweave (AR)
25,06
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
0,539948
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
0,030919
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
0,558914
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
1,44
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
2,25
imisebeI-Radix (XRD)
0,030541
gmxI-GMX (GMX)
26,05
galaI-GALA (GALA)
0,026110
I-1inch1inch (1INCH)
0,416342
blockstackIzitaki (STX)
1,53
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
24,71
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
0,020443
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
0,410811
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
0,175110
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
0,178841
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
13,93
NemI-NEM (XEM)
0,013312
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
25,69
holotokenI-Holo (HOT)
0,001686
kavaI-Kava (KAVA)
0,427870
definaI-DeFiChain (DFI)
0,039197
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
0,155997
ithembaIthemba (OP)
1,78
i-olympusI-Olympus (OHM)
11,42
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
0,486329
i-heliumI-Helium (HNT)
3,16
UCeloI-Celo (CELO)
0,548056
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
0,001545
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
1,05
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
0,018747
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
23,03
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
72,03
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
0,995292
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
3,44
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
21,40
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
3.682,20
ecomiI-ECOMI (OMI)
0,000505
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
46,54
iotexI-IoTeX (IOTX)
0,042307
gnosisI-Gnosis (GNO)
306,87
kusamaI-Kusama (KSM)
22,48
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
1,04
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
15.199,80
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
0,975740
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
0,065768
swingI-Balancer (BAL)
3,01
qtumI-Qtum (QTUM)
2,36
sushiI-Sushi (SUSHI)
0,774271
KadenaI-Kadena (KDA)
0,555684
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
0,017630
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
0,167549
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
0,090230
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
1,04
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
0,004504
golemI-Golem (GLM)
0,347571
stepnI-GMT (GMT)
0,152306
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
5.524,01
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
1,35
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
0,474709
njeNJE (JST)
0,025511
woo-networkWOO (WOO)
0,204072
i-chiaI-Chia (XCH)
22,49
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
0,502235
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
0,930936
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
2,33
i-beldexI-Beldex (BDX)
0,035668
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
0,028964
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
0,899612
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0,00000000137702
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
0,00000016074671
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
0,313909
amagagasiAmagagasi (WAVES)
0,915115
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
51,160.77
ethereumI-Ethereum (ETH)
2,798.30
i-tetherI-Tether (USDT)
0.78672
bnbI-BNB (BNB)
469.70
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
0.786712
xrpI-XRP (i-XRP)
0.388452
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
0.76569
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
0.303165
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
0.096183
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
0.453259
kulungileI-OKB (OKB)
33.84
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
2,797.81
i-solariumI-Solana (SOL)
106.10
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
4.57
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
58.01
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0.000014
nomaI-Dai (DAI)
0.785839
i-tronI-TRON (TRX)
0.091165
uniswapUkungashintshi (UNI)
7.88
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
21.21
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
5.46
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
5.41
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
4.49
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
51,197.75
chainlinkI-Chainlink (LINK)
11.28
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
18.89
moneroI-Monero (i-XMR)
133.25
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
0.073617
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
307.84
i-quant-networkI-Quant (QNT)
61.94
ApecoinI-ApeCoin (APE)
0.726096
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
0.073636
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
1.83
algorandI-Algorand (ALGO)
0.110218
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
3.93
filecoinI-Filecoin (FIL)
3.49
vechainI-VeChain (VET)
0.020554
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
6.63
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
0.063397
i-eosI-EOS (EOS)
0.448795
i-fraxI-Frax (FRAX)
0.784678
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0.000072
awuI-Aave (AAVE)
68.92
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
4.74
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
34.88
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
23.08
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
0.783753
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
0.497008
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
0.256011
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
0.787682
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
1.16
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
0.415712
tezosI-Tezos (XTZ)
0.613204
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
0.263002
usddI-USD (USD)
0.786752
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
7.88
kufanelekileI-Aptos (APT)
5.45
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
0.790043
chilizI-Chiliz (CHZ)
0.063246
fantomI-Fantom (FTM)
0.423106
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0.00000068639592
i-zcashI-Zcash (ZEC)
15.85
UmenziUmenzi (i-MKR)
1,946.83
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
0.786646
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
1.80
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
0.018885
dashDash
18.63
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
0.127222
igrafuIgrafu (GRT)
0.173045
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
8.53
iotaI-IOTA (IOTA)
0.138281
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
1,824.05
ecashI-eCash (XEC)
0.000025
NeoNEO (NEO)
8.87
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
8.91
i-gatechain-tokenIsango (GT)
6.35
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
1,835.98
cdaiI-cDAI (CDAI)
0.018476
uthiniI-THORChain (RUNE)
3.25
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
1.57
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
0.257396
zilliqaUZilliqa (ZIL)
0.013567
frax-shareI-Frax Share (FXS)
2.78
nexoI-NEXO (NEXO)
1.02
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
56.37
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
0.446187
qedaI-Arweave (AR)
21.18
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
0.456348
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
0.026132
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
0.472377
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
1.22
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
1.90
imisebeI-Radix (XRD)
0.025813
gmxI-GMX (GMX)
22.02
galaI-GALA (GALA)
0.022068
I-1inch1inch (1INCH)
0.35188
blockstackIzitaki (STX)
1.29
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
20.88
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
0.017277
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
0.347205
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
0.147998
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
0.151151
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
11.77
NemI-NEM (XEM)
0.011251
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
21.71
holotokenI-Holo (HOT)
0.001425
kavaI-Kava (KAVA)
0.361622
definaI-DeFiChain (DFI)
0.033128
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
0.131844
ithembaIthemba (OP)
1.50
i-olympusI-Olympus (OHM)
9.66
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
0.411031
i-heliumI-Helium (HNT)
2.67
UCeloI-Celo (CELO)
0.4632
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
0.001306
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
0.889191
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
0.015845
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
19.47
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
60.87
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
0.841191
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
2.90
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
18.08
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
3,112.08
ecomiI-ECOMI (OMI)
0.000427
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
39.34
iotexI-IoTeX (IOTX)
0.035756
gnosisI-Gnosis (GNO)
259.36
kusamaI-Kusama (KSM)
19.00
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
0.881322
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
12,846.41
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
0.824666
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
0.055585
swingI-Balancer (BAL)
2.54
qtumI-Qtum (QTUM)
1.99
sushiI-Sushi (SUSHI)
0.654391
KadenaI-Kadena (KDA)
0.469647
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
0.0149
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
0.141607
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
0.07626
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
0.881322
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
0.003807
golemI-Golem (GLM)
0.293757
stepnI-GMT (GMT)
0.128724
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
4,668.73
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
1.14
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
0.401209
njeNJE (JST)
0.021561
woo-networkWOO (WOO)
0.172476
i-chiaI-Chia (XCH)
19.01
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
0.424474
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
0.786799
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
1.97
i-beldexI-Beldex (BDX)
0.030146
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
0.02448
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
0.760325
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0.00000000116382
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
0.00000013585821
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
0.265306
amagagasiAmagagasi (WAVES)
0.773427
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
238,802.92
ethereumI-Ethereum (ETH)
13,061.62
i-tetherI-Tether (USDT)
3.67
bnbI-BNB (BNB)
2,192.41
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
3.67
xrpI-XRP (i-XRP)
1.81
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
3.57
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
1.42
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
0.448953
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
2.12
kulungileI-OKB (OKB)
157.94
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
13,059.34
i-solariumI-Solana (SOL)
495.27
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
21.34
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
270.77
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0.000067
nomaI-Dai (DAI)
3.67
i-tronI-TRON (TRX)
0.42553
uniswapUkungashintshi (UNI)
36.77
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
98.99
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
25.49
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
25.27
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
20.94
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
238,975.55
chainlinkI-Chainlink (LINK)
52.63
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
88.15
moneroI-Monero (i-XMR)
621.98
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
0.343623
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
1,436.91
i-quant-networkI-Quant (QNT)
289.10
ApecoinI-ApeCoin (APE)
3.39
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
0.343711
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
8.52
algorandI-Algorand (ALGO)
0.514464
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
18.36
filecoinI-Filecoin (FIL)
16.27
vechainI-VeChain (VET)
0.095939
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
30.96
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
0.295918
i-eosI-EOS (EOS)
2.09
i-fraxI-Frax (FRAX)
3.66
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0.000336
awuI-Aave (AAVE)
321.72
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
22.15
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
162.82
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
107.73
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
3.66
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
2.32
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
1.19
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
3.68
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
5.40
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
1.94
tezosI-Tezos (XTZ)
2.86
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
1.23
usddI-USD (USD)
3.67
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
36.80
kufanelekileI-Aptos (APT)
25.45
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
3.69
chilizI-Chiliz (CHZ)
0.295213
fantomI-Fantom (FTM)
1.97
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0.000003
i-zcashI-Zcash (ZEC)
73.97
UmenziUmenzi (i-MKR)
9,087.23
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
3.67
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
8.41
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
0.08815
dashDash
86.94
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
0.593834
igrafuIgrafu (GRT)
0.807719
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
39.82
iotaI-IOTA (IOTA)
0.645454
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
8,514.13
ecashI-eCash (XEC)
0.000117
NeoNEO (NEO)
41.39
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
41.58
i-gatechain-tokenIsango (GT)
29.64
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
8,569.81
cdaiI-cDAI (CDAI)
0.086239
uthiniI-THORChain (RUNE)
15.17
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
7.31
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
1.20
zilliqaUZilliqa (ZIL)
0.063329
frax-shareI-Frax Share (FXS)
12.97
nexoI-NEXO (NEXO)
4.74
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
263.10
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
2.08
qedaI-Arweave (AR)
98.88
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
2.13
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
0.121975
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
2.20
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
5.69
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
8.89
imisebeI-Radix (XRD)
0.120485
gmxI-GMX (GMX)
102.77
galaI-GALA (GALA)
0.103005
I-1inch1inch (1INCH)
1.64
blockstackIzitaki (STX)
6.02
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
97.48
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
0.080646
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
1.62
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
0.690808
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
0.705526
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
54.95
NemI-NEM (XEM)
0.052517
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
101.34
holotokenI-Holo (HOT)
0.006651
kavaI-Kava (KAVA)
1.69
definaI-DeFiChain (DFI)
0.154633
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
0.615409
ithembaIthemba (OP)
7.02
i-olympusI-Olympus (OHM)
45.07
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
1.92
i-heliumI-Helium (HNT)
12.45
UCeloI-Celo (CELO)
2.16
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
0.006096
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
4.15
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
0.073958
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
90.87
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
284.14
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
3.93
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
13.55
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
84.41
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
14,526.26
ecomiI-ECOMI (OMI)
0.001994
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
183.61
iotexI-IoTeX (IOTX)
0.1669
gnosisI-Gnosis (GNO)
1,210.62
kusamaI-Kusama (KSM)
88.67
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
4.11
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
59,963.13
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
3.85
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
0.259456
swingI-Balancer (BAL)
11.86
qtumI-Qtum (QTUM)
9.29
sushiI-Sushi (SUSHI)
3.05
KadenaI-Kadena (KDA)
2.19
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
0.06955
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
0.66098
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
0.355957
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
4.11
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
0.017769
golemI-Golem (GLM)
1.37
stepnI-GMT (GMT)
0.600846
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
21,792.20
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
5.33
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
1.87
njeNJE (JST)
0.100641
woo-networkWOO (WOO)
0.805064
i-chiaI-Chia (XCH)
88.74
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
1.98
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
3.67
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
9.18
i-beldexI-Beldex (BDX)
0.140712
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
0.114264
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
3.55
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0.00000000543235
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
0.00000063414488
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
1.24
amagagasiAmagagasi (WAVES)
3.61
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
353,771.37
ethereumI-Ethereum (ETH)
19,349.96
i-tetherI-Tether (USDT)
5.44
bnbI-BNB (BNB)
3,247.91
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
5.44
xrpI-XRP (i-XRP)
2.69
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
5.29
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
2.10
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
0.665095
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
3.13
kulungileI-OKB (OKB)
233.98
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
19,346.59
i-solariumI-Solana (SOL)
733.70
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
31.61
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
401.13
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0.000099
nomaI-Dai (DAI)
5.43
i-tronI-TRON (TRX)
0.630396
uniswapUkungashintshi (UNI)
54.47
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
146.64
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
37.76
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
37.44
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
31.02
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
354,027.11
chainlinkI-Chainlink (LINK)
77.97
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
130.59
moneroI-Monero (i-XMR)
921.43
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
0.509055
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
2,128.69
i-quant-networkI-Quant (QNT)
428.28
ApecoinI-ApeCoin (APE)
5.02
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
0.509186
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
12.62
algorandI-Algorand (ALGO)
0.762146
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
27.21
filecoinI-Filecoin (FIL)
24.10
vechainI-VeChain (VET)
0.142128
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
45.87
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
0.438384
i-eosI-EOS (EOS)
3.10
i-fraxI-Frax (FRAX)
5.43
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0.000498
awuI-Aave (AAVE)
476.60
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
32.81
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
241.21
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
159.59
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
5.42
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
3.44
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
1.77
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
5.45
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
8.00
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
2.87
tezosI-Tezos (XTZ)
4.24
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
1.82
usddI-USD (USD)
5.44
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
54.52
kufanelekileI-Aptos (APT)
37.71
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
5.46
chilizI-Chiliz (CHZ)
0.437339
fantomI-Fantom (FTM)
2.93
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0.000005
i-zcashI-Zcash (ZEC)
109.59
UmenziUmenzi (i-MKR)
13,462.15
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
5.44
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
12.46
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
0.130589
dashDash
128.80
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
0.879727
igrafuIgrafu (GRT)
1.20
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
58.98
iotaI-IOTA (IOTA)
0.956199
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
12,613.14
ecashI-eCash (XEC)
0.000173
NeoNEO (NEO)
61.32
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
61.60
i-gatechain-tokenIsango (GT)
43.91
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
12,695.63
cdaiI-cDAI (CDAI)
0.127758
uthiniI-THORChain (RUNE)
22.47
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
10.83
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
1.78
zilliqaUZilliqa (ZIL)
0.093817
frax-shareI-Frax Share (FXS)
19.21
nexoI-NEXO (NEXO)
7.02
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
389.76
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
3.09
qedaI-Arweave (AR)
146.48
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
3.16
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
0.180698
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
3.27
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
8.43
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
13.17
imisebeI-Radix (XRD)
0.178491
gmxI-GMX (GMX)
152.25
galaI-GALA (GALA)
0.152595
I-1inch1inch (1INCH)
2.43
blockstackIzitaki (STX)
8.92
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
144.41
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
0.119471
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
2.40
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
1.02
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
1.05
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
81.40
NemI-NEM (XEM)
0.0778
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
150.13
holotokenI-Holo (HOT)
0.009853
kavaI-Kava (KAVA)
2.50
definaI-DeFiChain (DFI)
0.229079
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
0.911689
ithembaIthemba (OP)
10.39
i-olympusI-Olympus (OHM)
66.76
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
2.84
i-heliumI-Helium (HNT)
18.45
UCeloI-Celo (CELO)
3.20
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
0.009031
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
6.15
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
0.109564
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
134.62
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
420.94
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
5.82
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
20.08
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
125.04
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
21,519.73
ecomiI-ECOMI (OMI)
0.002954
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
272.01
iotexI-IoTeX (IOTX)
0.247252
gnosisI-Gnosis (GNO)
1,793.45
kusamaI-Kusama (KSM)
131.35
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
6.09
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
88,831.57
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
5.70
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
0.384368
swingI-Balancer (BAL)
17.58
qtumI-Qtum (QTUM)
13.77
sushiI-Sushi (SUSHI)
4.53
KadenaI-Kadena (KDA)
3.25
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
0.103034
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
0.979199
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
0.527327
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
6.09
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
0.026324
golemI-Golem (GLM)
2.03
stepnI-GMT (GMT)
0.890115
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
32,283.76
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
7.89
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
2.77
njeNJE (JST)
0.149093
woo-networkWOO (WOO)
1.19
i-chiaI-Chia (XCH)
131.46
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
2.94
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
5.44
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
13.60
i-beldexI-Beldex (BDX)
0.208455
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
0.169275
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
5.26
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0.00000000804768
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
0.00000093944537
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
1.83
amagagasiAmagagasi (WAVES)
5.35
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
89,178.55
ethereumI-Ethereum (ETH)
4,877.73
i-tetherI-Tether (USDT)
1.37
bnbI-BNB (BNB)
818.73
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
1.37
xrpI-XRP (i-XRP)
0.677111
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
1.33
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
0.528448
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
0.167657
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
0.790078
kulungileI-OKB (OKB)
58.98
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
4,876.88
i-solariumI-Solana (SOL)
184.95
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
7.97
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
101.12
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0.000025
nomaI-Dai (DAI)
1.37
i-tronI-TRON (TRX)
0.15891
uniswapUkungashintshi (UNI)
13.73
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
36.97
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
9.52
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
9.44
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
7.82
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
89,243.01
chainlinkI-Chainlink (LINK)
19.66
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
32.92
moneroI-Monero (i-XMR)
232.27
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
0.128322
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
536.60
i-quant-networkI-Quant (QNT)
107.96
ApecoinI-ApeCoin (APE)
1.27
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
0.128355
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
3.18
algorandI-Algorand (ALGO)
0.192121
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
6.86
filecoinI-Filecoin (FIL)
6.08
vechainI-VeChain (VET)
0.035827
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
11.56
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
0.110508
i-eosI-EOS (EOS)
0.782297
i-fraxI-Frax (FRAX)
1.37
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0.000126
awuI-Aave (AAVE)
120.14
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
8.27
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
60.80
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
40.23
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
1.37
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
0.866337
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
0.446253
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
1.37
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
2.02
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
0.724629
tezosI-Tezos (XTZ)
1.07
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
0.458439
usddI-USD (USD)
1.37
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
13.74
kufanelekileI-Aptos (APT)
9.51
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
1.38
chilizI-Chiliz (CHZ)
0.110244
fantomI-Fantom (FTM)
0.737517
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0.000001
i-zcashI-Zcash (ZEC)
27.62
UmenziUmenzi (i-MKR)
3,393.53
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
1.37
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
3.14
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
0.032919
dashDash
32.47
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
0.221761
igrafuIgrafu (GRT)
0.301635
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
14.87
iotaI-IOTA (IOTA)
0.241038
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
3,179.52
ecashI-eCash (XEC)
0.000044
NeoNEO (NEO)
15.46
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
15.53
i-gatechain-tokenIsango (GT)
11.07
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
3,200.31
cdaiI-cDAI (CDAI)
0.032205
uthiniI-THORChain (RUNE)
5.66
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
2.73
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
0.448668
zilliqaUZilliqa (ZIL)
0.023649
frax-shareI-Frax Share (FXS)
4.84
nexoI-NEXO (NEXO)
1.77
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
98.25
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
0.77775
qedaI-Arweave (AR)
36.92
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
0.795462
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
0.04555
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
0.823402
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
2.13
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
3.32
imisebeI-Radix (XRD)
0.044994
gmxI-GMX (GMX)
38.38
galaI-GALA (GALA)
0.038466
I-1inch1inch (1INCH)
0.613363
blockstackIzitaki (STX)
2.25
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
36.40
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
0.030116
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
0.605214
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
0.257975
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
0.263471
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
20.52
NemI-NEM (XEM)
0.019612
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
37.84
holotokenI-Holo (HOT)
0.002484
kavaI-Kava (KAVA)
0.630345
definaI-DeFiChain (DFI)
0.057746
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
0.229818
ithembaIthemba (OP)
2.62
i-olympusI-Olympus (OHM)
16.83
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
0.716469
i-heliumI-Helium (HNT)
4.65
UCeloI-Celo (CELO)
0.807406
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
0.002276
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
1.55
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
0.027619
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
33.93
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
106.11
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
1.47
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
5.06
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
31.52
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
5,424.69
ecomiI-ECOMI (OMI)
0.000745
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
68.57
iotexI-IoTeX (IOTX)
0.062327
gnosisI-Gnosis (GNO)
452.09
kusamaI-Kusama (KSM)
33.11
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
1.54
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
22,392.63
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
1.44
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
0.096891
swingI-Balancer (BAL)
4.43
qtumI-Qtum (QTUM)
3.47
sushiI-Sushi (SUSHI)
1.14
KadenaI-Kadena (KDA)
0.818644
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
0.025973
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
0.246836
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
0.132928
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
1.54
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
0.006636
golemI-Golem (GLM)
0.512048
stepnI-GMT (GMT)
0.22438
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
8,138.08
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
1.99
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
0.69935
njeNJE (JST)
0.037583
woo-networkWOO (WOO)
0.300643
i-chiaI-Chia (XCH)
33.14
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
0.739902
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
1.37
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
3.43
i-beldexI-Beldex (BDX)
0.052547
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
0.042671
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
1.33
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0.00000000202866
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
0.00000023681502
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
0.462457
amagagasiAmagagasi (WAVES)
1.35
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
57,487.28
ethereumI-Ethereum (ETH)
3,144.34
i-tetherI-Tether (USDT)
0.884006
bnbI-BNB (BNB)
527.78
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
0.883996
xrpI-XRP (i-XRP)
0.436487
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
0.860375
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
0.340654
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
0.108077
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
0.509309
kulungileI-OKB (OKB)
38.02
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
3,143.79
i-solariumI-Solana (SOL)
119.23
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
5.14
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
65.18
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0.000016
nomaI-Dai (DAI)
0.883015
i-tronI-TRON (TRX)
0.102438
uniswapUkungashintshi (UNI)
8.85
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
23.83
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
6.14
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
6.08
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
5.04
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
57,528.83
chainlinkI-Chainlink (LINK)
12.67
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
21.22
moneroI-Monero (i-XMR)
149.73
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
0.082721
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
345.91
i-quant-networkI-Quant (QNT)
69.60
ApecoinI-ApeCoin (APE)
0.815884
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
0.082742
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
2.05
algorandI-Algorand (ALGO)
0.123848
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
4.42
filecoinI-Filecoin (FIL)
3.92
vechainI-VeChain (VET)
0.023096
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
7.45
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
0.071237
i-eosI-EOS (EOS)
0.504293
i-fraxI-Frax (FRAX)
0.88171
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0.000081
awuI-Aave (AAVE)
77.45
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
5.33
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
39.20
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
25.93
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
0.880671
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
0.558468
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
0.287669
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
0.885086
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
1.30
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
0.467119
tezosI-Tezos (XTZ)
0.689033
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
0.295524
usddI-USD (USD)
0.884041
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
8.86
kufanelekileI-Aptos (APT)
6.13
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
0.887739
chilizI-Chiliz (CHZ)
0.071067
fantomI-Fantom (FTM)
0.475427
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0.00000077127526
i-zcashI-Zcash (ZEC)
17.81
UmenziUmenzi (i-MKR)
2,187.58
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
0.883923
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
2.02
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
0.02122
dashDash
20.93
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
0.142954
igrafuIgrafu (GRT)
0.194443
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
9.58
iotaI-IOTA (IOTA)
0.155381
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
2,049.62
ecashI-eCash (XEC)
0.000028
NeoNEO (NEO)
9.96
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
10.01
i-gatechain-tokenIsango (GT)
7.14
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
2,063.02
cdaiI-cDAI (CDAI)
0.02076
uthiniI-THORChain (RUNE)
3.65
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
1.76
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
0.289225
zilliqaUZilliqa (ZIL)
0.015245
frax-shareI-Frax Share (FXS)
3.12
nexoI-NEXO (NEXO)
1.14
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
63.34
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
0.501362
qedaI-Arweave (AR)
23.80
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
0.51278
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
0.029363
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
0.530791
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
1.37
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
2.14
imisebeI-Radix (XRD)
0.029005
gmxI-GMX (GMX)
24.74
galaI-GALA (GALA)
0.024796
I-1inch1inch (1INCH)
0.395393
blockstackIzitaki (STX)
1.45
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
23.47
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
0.019414
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
0.39014
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
0.166299
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
0.169842
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
13.23
NemI-NEM (XEM)
0.012642
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
24.40
holotokenI-Holo (HOT)
0.001601
kavaI-Kava (KAVA)
0.40634
definaI-DeFiChain (DFI)
0.037225
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
0.148148
ithembaIthemba (OP)
1.69
i-olympusI-Olympus (OHM)
10.85
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
0.461858
i-heliumI-Helium (HNT)
3.00
UCeloI-Celo (CELO)
0.520479
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
0.001467
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
0.999148
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
0.017804
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
21.88
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
68.40
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
0.945212
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
3.26
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
20.32
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
3,496.92
ecomiI-ECOMI (OMI)
0.00048
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
44.20
iotexI-IoTeX (IOTX)
0.040178
gnosisI-Gnosis (GNO)
291.43
kusamaI-Kusama (KSM)
21.34
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
0.990306
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
14,434.99
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
0.926644
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
0.062459
swingI-Balancer (BAL)
2.86
qtumI-Qtum (QTUM)
2.24
sushiI-Sushi (SUSHI)
0.735312
KadenaI-Kadena (KDA)
0.527724
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
0.016743
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
0.159118
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
0.08569
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
0.990306
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
0.004278
golemI-Golem (GLM)
0.330082
stepnI-GMT (GMT)
0.144642
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
5,246.06
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
1.28
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
0.450823
njeNJE (JST)
0.024227
woo-networkWOO (WOO)
0.193804
i-chiaI-Chia (XCH)
21.36
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
0.476964
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
0.884094
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
2.21
i-beldexI-Beldex (BDX)
0.033874
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
0.027507
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
0.854346
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0.00000000130773
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
0.00000015265836
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
0.298114
amagagasiAmagagasi (WAVES)
0.869069
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
471,606.82
ethereumI-Ethereum (ETH)
25,795.11
i-tetherI-Tether (USDT)
7.25
bnbI-BNB (BNB)
4,329.74
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
7.25
xrpI-XRP (i-XRP)
3.58
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
7.06
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
2.79
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
0.886627
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
4.18
kulungileI-OKB (OKB)
311.91
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
25,790.62
i-solariumI-Solana (SOL)
978.09
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
42.14
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
534.74
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0.000132
nomaI-Dai (DAI)
7.24
i-tronI-TRON (TRX)
0.840371
uniswapUkungashintshi (UNI)
72.61
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
195.49
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
50.34
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
49.91
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
41.35
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
471,947.74
chainlinkI-Chainlink (LINK)
103.95
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
174.09
moneroI-Monero (i-XMR)
1,228.34
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
0.678613
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
2,837.72
i-quant-networkI-Quant (QNT)
570.94
ApecoinI-ApeCoin (APE)
6.69
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
0.678787
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
16.83
algorandI-Algorand (ALGO)
1.02
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
36.27
filecoinI-Filecoin (FIL)
32.13
vechainI-VeChain (VET)
0.189468
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
61.15
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
0.584402
i-eosI-EOS (EOS)
4.14
i-fraxI-Frax (FRAX)
7.23
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0.000664
awuI-Aave (AAVE)
635.35
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
43.74
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
321.56
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
212.75
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
7.22
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
4.58
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
2.36
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
7.26
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
10.66
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
3.83
tezosI-Tezos (XTZ)
5.65
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
2.42
usddI-USD (USD)
7.25
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
72.68
kufanelekileI-Aptos (APT)
50.27
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
7.28
chilizI-Chiliz (CHZ)
0.583009
fantomI-Fantom (FTM)
3.90
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0.000006
i-zcashI-Zcash (ZEC)
146.09
UmenziUmenzi (i-MKR)
17,946.17
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
7.25
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
16.61
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
0.174086
dashDash
171.70
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
1.17
igrafuIgrafu (GRT)
1.60
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
78.63
iotaI-IOTA (IOTA)
1.27
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
16,814.38
ecashI-eCash (XEC)
0.000231
NeoNEO (NEO)
81.75
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
82.11
i-gatechain-tokenIsango (GT)
58.54
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
16,924.34
cdaiI-cDAI (CDAI)
0.170312
uthiniI-THORChain (RUNE)
29.96
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
14.43
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
2.37
zilliqaUZilliqa (ZIL)
0.125066
frax-shareI-Frax Share (FXS)
25.61
nexoI-NEXO (NEXO)
9.36
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
519.58
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
4.11
qedaI-Arweave (AR)
195.27
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
4.21
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
0.240885
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
4.35
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
11.24
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
17.55
imisebeI-Radix (XRD)
0.237944
gmxI-GMX (GMX)
202.96
galaI-GALA (GALA)
0.203422
I-1inch1inch (1INCH)
3.24
blockstackIzitaki (STX)
11.90
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
192.51
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
0.159265
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
3.20
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
1.36
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
1.39
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
108.52
NemI-NEM (XEM)
0.103714
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
200.13
holotokenI-Holo (HOT)
0.013135
kavaI-Kava (KAVA)
3.33
definaI-DeFiChain (DFI)
0.305382
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
1.22
ithembaIthemba (OP)
13.85
i-olympusI-Olympus (OHM)
89.00
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
3.79
i-heliumI-Helium (HNT)
24.59
UCeloI-Celo (CELO)
4.27
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
0.012038
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
8.20
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
0.146059
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
179.46
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
561.15
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
7.75
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
26.77
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
166.69
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
28,687.60
ecomiI-ECOMI (OMI)
0.003937
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
362.61
iotexI-IoTeX (IOTX)
0.329607
gnosisI-Gnosis (GNO)
2,390.82
kusamaI-Kusama (KSM)
175.10
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
8.12
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
118,419.91
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
7.60
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
0.512394
swingI-Balancer (BAL)
23.43
qtumI-Qtum (QTUM)
18.35
sushiI-Sushi (SUSHI)
6.03
KadenaI-Kadena (KDA)
4.33
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
0.137353
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
1.31
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
0.702971
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
8.12
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
0.035092
golemI-Golem (GLM)
2.71
stepnI-GMT (GMT)
1.19
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
43,036.95
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
10.52
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
3.70
njeNJE (JST)
0.198754
woo-networkWOO (WOO)
1.59
i-chiaI-Chia (XCH)
175.25
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
3.91
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
7.25
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
18.13
i-beldexI-Beldex (BDX)
0.277888
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
0.225658
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
7.01
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0.00000001072823
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
0.000001
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
2.45
amagagasiAmagagasi (WAVES)
7.13
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
2,115,709.06
ethereumI-Ethereum (ETH)
115,721.31
i-tetherI-Tether (USDT)
32.53
bnbI-BNB (BNB)
19,423.94
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
32.53
xrpI-XRP (i-XRP)
16.06
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
31.66
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
12.54
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
3.98
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
18.74
kulungileI-OKB (OKB)
1,399.28
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
115,701.13
i-solariumI-Solana (SOL)
4,387.88
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
189.07
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
2,398.95
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0.00059
nomaI-Dai (DAI)
32.50
i-tronI-TRON (TRX)
3.77
uniswapUkungashintshi (UNI)
325.74
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
876.99
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
225.84
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
223.88
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
185.49
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
2,117,238.51
chainlinkI-Chainlink (LINK)
466.32
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
780.99
moneroI-Monero (i-XMR)
5,510.55
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
3.04
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
12,730.51
i-quant-networkI-Quant (QNT)
2,561.33
ApecoinI-ApeCoin (APE)
30.03
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
3.05
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
75.50
algorandI-Algorand (ALGO)
4.56
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
162.71
filecoinI-Filecoin (FIL)
144.16
vechainI-VeChain (VET)
0.849986
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
274.32
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
2.62
i-eosI-EOS (EOS)
18.56
i-fraxI-Frax (FRAX)
32.45
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0.002979
awuI-Aave (AAVE)
2,850.30
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
196.22
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
1,442.56
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
954.44
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
32.41
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
20.55
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
10.59
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
32.57
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
47.84
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
17.19
tezosI-Tezos (XTZ)
25.36
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
10.88
usddI-USD (USD)
32.54
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
326.06
kufanelekileI-Aptos (APT)
225.51
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
32.67
chilizI-Chiliz (CHZ)
2.62
fantomI-Fantom (FTM)
17.50
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0.000028
i-zcashI-Zcash (ZEC)
655.38
UmenziUmenzi (i-MKR)
80,509.60
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
32.53
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
74.52
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
0.780979
dashDash
770.25
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
5.26
igrafuIgrafu (GRT)
7.16
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
352.75
iotaI-IOTA (IOTA)
5.72
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
75,432.17
ecashI-eCash (XEC)
0.001036
NeoNEO (NEO)
366.74
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
368.37
i-gatechain-tokenIsango (GT)
262.61
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
75,925.50
cdaiI-cDAI (CDAI)
0.764048
uthiniI-THORChain (RUNE)
134.40
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
64.76
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
10.64
zilliqaUZilliqa (ZIL)
0.561069
frax-shareI-Frax Share (FXS)
114.87
nexoI-NEXO (NEXO)
41.98
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
2,330.94
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
18.45
qedaI-Arweave (AR)
876.01
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
18.87
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
1.08
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
19.53
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
50.44
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
78.75
imisebeI-Radix (XRD)
1.07
gmxI-GMX (GMX)
910.51
galaI-GALA (GALA)
0.912585
I-1inch1inch (1INCH)
14.55
blockstackIzitaki (STX)
53.37
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
863.65
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)
0.714491
i-terra-luna-2I-Terra (LUNA)
14.36
basic-attention-tokenUkunakwa Okuyisisekelo (BAT)
6.12
enjincoinI-Enjin Coin (ENJ)
6.25
kuhlisiweIhlisiwe (DCR)
486.82
NemI-NEM (XEM)
0.46528
i-rocket poolI-Rocket Pool (RPL)
897.82
holotokenI-Holo (HOT)
0.058927
kavaI-Kava (KAVA)
14.95
definaI-DeFiChain (DFI)
1.37
ukuqaqaI-Loopring (LRC)
5.45
ithembaIthemba (OP)
62.15
i-olympusI-Olympus (OHM)
399.28
ithambo-shibaswapI-Bone ShibaSwap (IBONE)
17.00
i-heliumI-Helium (HNT)
110.32
UCeloI-Celo (CELO)
19.16
iketango-2I-Onyxcoin (XCN)
0.054007
bitget-tokenIthokheni ye-Bitget (BGB)
36.77
ravencoinI-Ravencoin (RVN)
0.655244
bitcoin-igolideI-Bitcoin Gold (i-BTG)
805.07
nxmI-Nexus Mutual (NXM)
2,517.40
ithokheni ye-celsius-degreeICelsius Network (CEL)
34.79
convex-ezezimaliI-Convex Finance (CVX)
120.08
isixhumanisiI-FINSCHIA (FNSA)
747.80
rocket-pool-ethI-Rocket Pool ETH (RETH)
128,697.50
ecomiI-ECOMI (OMI)
0.017664
i-compound-governance-tokenI-Compound (COMP)
1,626.74
iotexI-IoTeX (IOTX)
1.48
gnosisI-Gnosis (GNO)
10,725.63
kusamaI-Kusama (KSM)
785.55
i-escoin-tokenI-Escoin (ELG)
36.45
iwindi-btcI-Huobi BTC (HBTC)
531,252.02
i-tether-eurtI-Euro Tether (EURT)
34.10
i-theta-fuelI-Theta Fuel (TFUEL)
2.30
swingI-Balancer (BAL)
105.11
qtumI-Qtum (QTUM)
82.33
sushiI-Sushi (SUSHI)
27.06
KadenaI-Kadena (KDA)
19.42
ngaphandleI-TerraClassicUSD (USTC)
0.616187
eswissborgI-SwissBorg (BORG)
5.86
i-oasis-inethiwekhiInethiwekhi ye-Oasis (ROSE)
3.15
i-band-protocolI-Band Protocol (BAND)
36.45
i-amp-tokenI-Amp (AMP)
0.157429
golemI-Golem (GLM)
12.15
stepnI-GMT (GMT)
5.32
ukulangazelela-ezezimaliunyaka nonyaka.finance (YFI)
193,071.14
dydxI-dYdX (ETHDYDX)
47.18
kanambambilixI-BinaryX [OLD] (BNX)
16.59
njeNJE (JST)
0.891645
woo-networkWOO (WOO)
7.13
i-chiaI-Chia (XCH)
786.20
i-aleph-zeroI-Aleph Zero (AZERO)
17.55
i-liquity-usdI-Liquity USD (LUSD)
32.54
imaski-inethiwekhiIMask Network (MASK)
81.35
i-beldexI-Beldex (BDX)
1.25
i-ankrInethiwekhi ye-Ankr (ANKR)
1.01
i-alchemix-usdI-Alchemix USD (ALUSD)
31.44
baby-doge-uhlamvuI-Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0.00000004812867
i-dogelon-marsI-Dogelon Mars (ELON)
0.000006
omiseInethiwekhi ye-OMG (i-OMG)
10.97
amagagasiAmagagasi (WAVES)
31.98
bitcoinI-Bitcoin (i-BTC)
5,550,716.55
ethereumI-Ethereum (ETH)
303,603.26
i-tetherI-Tether (USDT)
85.36
bnbI-BNB (BNB)
50,960.11
usd-uhlamvu lwemaliI-USDC (USDC)
85.35
xrpI-XRP (i-XRP)
42.15
i-binance-usdI-BUSD (BUSD)
83.07
ikhadiI-Cardano (i-ADA)
32.89
i-dogecoinI-Dogecoin (i-DOGE)
10.44
inethiwekhi ye-maticI-Polygon (MATIC)
49.18
kulungileI-OKB (OKB)
3,671.11
i-ether eqinileI-Lido Staked Ether (STETH)
303,550.33
i-solariumI-Solana (SOL)
11,511.91
amagqabhagqabhaI-Polkadot (DOT)
496.03
i-litecoinI-Litecoin (LTC)
6,293.82
shiba wenaI-Shiba Inu (SHIB)
0.001548
nomaI-Dai (DAI)
85.26
i-tronI-TRON (TRX)
9.89
uniswapUkungashintshi (UNI)
854.60
iqhwa-2Ukwahlukana (AVAX)
2,300.85
inethiwekhi evulekileI-Toncoin (TON)
592.50
i-cosmosI-Cosmos Hub (ATOM)
587.38
i-leo-tokenIthokheni ye-LEO (LEO)
486.64
I-bitcoin ehlanganisiweI-Bitcoin ehlanganisiwe (WBTC)
5,554,729.16
chainlinkI-Chainlink (LINK)
1,223.42
ethereum classicI-Ethereum Classic (ETC)
2,048.99
moneroI-Monero (i-XMR)
14,457.34
i-stellarI-Stellar (i-XLM)
7.99
i-bitcoin-cashI-Bitcoin Cash (BCH)
33,399.41
i-quant-networkI-Quant (QNT)
6,719.84
ApecoinI-ApeCoin (APE)
78.78
i-crypto-com-chainI-Cronos (CRO)
7.99
lido-daoI-Lido DAO (LDO)
198.07
algorandI-Algorand (ALGO)
11.96
eduzeISIVIVINYO ESEDUZE (ESEDUZE)
426.87
filecoinI-Filecoin (FIL)
378.21
vechainI-VeChain (VET)
2.23
inthanethi-ikhompyuthaI-Internet Computer (ICP)
719.71
i-hedera-hashgraphI-Hedera (HBAR)
6.88
i-eosI-EOS (EOS)
48.69
i-fraxI-Frax (FRAX)
85.13
i-terra-lunaI-Terra Luna Classic (LUNC)
0.007815
awuI-Aave (AAVE)
7,477.96
i-axie-infinityI-Axie Infinity (AXS)
514.81
bitcoin-svI-Bitcoin SV (BSV)
3,784.66
elrond-erd-2I-MultiversX (EGLD)
2,504.04
true-usdI-TrueUSD (TUSD)
85.03
flowUkugeleza (UKUHAMBA)
53.92
i-sandboxI-Sandbox (ISAND)
27.78
i-paxos-standardI-Pax Dollar (USDP)
85.46
uphawu lwethetaI-Theta Network (THETA)
125.50
ithokheni ye-huubiI-Huobi (HT)
45.10
tezosI-Tezos (XTZ)
66.53
i-decentralandI-Decentraland (MANA)
28.53
usddI-USD (USD)
85.36
kucoin-sharesI-KuCoin (KCS)
855.45
kufanelekileI-Aptos (APT)
591.65
trust-wallet-tokenI-Trust Wallet (TWT)
85.72
chilizI-Chiliz (CHZ)
6.86
fantomI-Fantom (FTM)
45.91
i-bittorrentI-BitTorrent (BTT)
0.000074
i-zcashI-Zcash (ZEC)
1,719.44
UmenziUmenzi (i-MKR)
211,222.80
gemini dollarI-Gemini Dollar (GUSD)
85.35
pancakes-ithokheniUkushintshaniswa kwe-Pancake (CAKE)
195.51
i-compound-usd-coinI-cUSDC (CUSDC)
2.05
dashDash
2,020.82
i-klay-tokenI-Klaytn (KLAY)
13.80
igrafuIgrafu (GRT)
18.77
tokenize-xchangeI-Tokenize Xchange (TKX)
925.46
iotaI-IOTA (IOTA)
15.00
i-pax-igolideI-PAX Gold (PAXG)
197,901.79
ecashI-eCash (XEC)
0.002719
NeoNEO (NEO)
962.17
uphawu lwe-oecI-OKT Chain (OKT)
966.44
i-gatechain-tokenIsango (GT)
688.97
i-tether-igolideI-Tether Gold (XAUT)
199,196.07
cdaiI-cDAI (CDAI)
2.00
uthiniI-THORChain (RUNE)
352.60
indawo yokuhlalaI-Synthetix Network (SNX)
169.90
i-curve-dao-tokenI-Curve DAO (CRV)
27.93
zilliqaUZilliqa (ZIL)
1.47
frax-shareI-Frax Share (FXS)
301.37
nexoI-NEXO (NEXO)
110.13
inhlanganisela-etherI-CETH (CETH)
6,115.38
i-osmosisI-Osmosis (OSMO)
48.41
qedaI-Arweave (AR)
2,298.28
mina-protocolI-Mina Protocol (MINA)
49.51
xdce-ukuthengiswa kwesixukuI-XDC Network (XDC)
2.84
btse-ithokheniIthokheni ye-BTSE (BTSE)
51.25
okungaguquleki-xOkungaguquleki (IMX)
132.33
ethereum-pow-iouI-EthereumPoW (ETHW)
206.61
imisebeI-Radix (XRD)
2.80
gmxI-GMX (GMX)
2,388.78
galaI-GALA (GALA)
2.39
I-1inch1inch (1INCH)
38.18
blockstackIzitaki (STX)
140.01
ethereum-name-serviceIsevisi yegama le-Ethereum (ENS)
2,265.84
i-casper-networkI-Casper Network (CSPR)